THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HĐQT
Kính gửi: Quý Công ty - Quý Khách hàng !
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM - tên giao dịch Ho Chi Minh
City Electric Power Trading Investment Corporation (tên gọi tắt hân hạnh gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty, Quý Khách hàng.TRADINCORP)
TRADINCORP được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0305173790 ngày 07/09/2007 với tổng vốn điều lệ 450 tỷ đồng và hoạt động
kinh doanh với các lĩnh vực: Tư vấn xây dựng, xây lắp, kinh doanh dịch vụ.
Với kinh nghiệm của đội ngũ Lãnh đạo, quản lý, nhân viên và bề dày hoạt động và phát triển, chúng tôi tự tin khẳng định với Quý Công ty,
Quý Khách hàng rằng chúng tôi sẽ là lựa chọn hoàn hảo và đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của Quý Công ty.
 
Với tiêu chí “ Năng Động – Sáng Tạo – Hiệu Quả ” và tất cả vì sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi rất mong sớm nhận được sự hợp tác của
Quý Công ty, Quý Khách hàng trong tương lai.