HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

Công ty đã duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác sẳn có cũng như tìm kiếm các đối tác mới để đa dạng nguồn hàng cung cấp và hình thức hợp tác.
 
Hiện nay, Công ty đã thiết lập nhiều mối quan hệ với các đối tác nước ngoài đến từ các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức,… Trong năm qua, Công ty đã cùng với các đối tác nước ngoài tổ chức các buổi hội thảo trình bày về kỹ thuật, giới thiệu công nghệ smart grid,…  Đặc biệt, đầu năm 2013 Công ty được Chính phủ Myanmar cấp phép được thực hiện các dự án điện trong phạm vi lãnh thổ Myanmar